Eastern Syriac :ܝܵܒ݂ܘܿܣܵܝܵܐ
Western Syriac :ܝܳܒ݂ܽܘܣܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ia: wu: ' sa: ia:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Genesis : 10, 16 : a Jebusite ;
French :Genèse : 10, 16 : un Jébusien ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܝܵܒ݂ܘܿܣ