Eastern Syriac :ܝܼܘܹܝܬܸܢ
Western Syriac :ܺܝܘܶܝܬܶܢ
Eastern phonetic :i: ' wi: tin
Category :verb
[Humanities → Language]
Dialect :Urmiah

ܝܼܘܸܬ

Tkhuma : variant ܝܼܘܹܝܬ݂ܸܢ / [i: ' wi: thin] / ܝܼܘܹܝܬ݂ܹܝܢܵܐ / [i: wi: ' thi: na:]

Tkhuma : variante ܝܼܘܹܝܬ݂ܸܢ / [i: ' wi: thin] / ܝܼܘܹܝܬ݂ܹܝܢܵܐ / [i: wi: ' thi: na:]