Eastern Syriac :ܝܼܘܲܬܸܢ
Western Syriac :ܺܝܘܰܬܶܢ
Eastern phonetic :i: ' wa tin
Category :verb
[Humanities → Language]
Dialect :Classical Syriac

ܝܼܘܲܬܝ

Tkhuma : variant ܝܼܘܲܬ݂ܸܢ / ܝܼܘܲܬ݂ܸܝܢܵܐ

Tkhuma : variante ܝܼܘܲܬ݂ܸܢ / ܝܼܘܲܬ݂ܸܝܢܵܐ