Eastern Syriac :ܝܘܿܟ݂ܲܢܝܵܐ
Western Syriac :ܝܽܘܟ݂ܰܢܝܳܐ
Eastern phonetic :iu: ' ḥa: nia:
Category :proper noun
[Human being]
English :Jeremiah : 24, 1 : Jeconiah ;
French :Jérémie : 24, 1 : Jeconia ;
Dialect :Classical Syriac