Eastern Syriac :ܟܘܼܕ
Western Syriac :ܟܽܘܕ
Eastern phonetic :' kud
Category :adjective
[Measures]
English :Rhétoré ; wrongly remplaces ܟܠ when it carries the meaning of : each one , each , every single one ; ܟܘܼܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ : each one , each man , every single man ; ܟܘܼܕ ܝܘܼܡ : each day ; ܟܘܼܕ ܚܵܕ݇ ܒܟܐܠܹܗ : each one cried ; ܟܘܼܕ ܚܵܕ݇ ܚܕ݂ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܬܵܐ ܐ݇ܟ݂ܝܼܠ ܠܹܗ : each one ate an apple ; ܟܘܼܕ ܡܸܢܵܢ ܝܵܠ ܙܥܘܿܪܹܐ ܡܸܢ ܐܝܼܕܵܐ ܝܲܒܼܸܠ݇ܚ. ܝܵܠܵܐ ܘ ܒܪܵܬܵܐ : each of us has lost a child, boy or girl ;
French :Rhétoré ; remplace fautivement ܟܠ lorsqu'il a le sens de : chaque , chacun ; ܟܘܼܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ : chacun , chaque homme , chaque individu , chacun sans aucune exception / tous sans exception ; ܟܘܼܕ ܝܘܼܡ : chaque jour ; ܟܘܼܕ ܚܵܕ݇ ܒܟܐܠܹܗ : chacun pleura ; ܟܘܼܕ ܚܵܕ݇ ܚܕ݂ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܬܵܐ ܐ݇ܟ݂ܝܼܠ ܠܹܗ : chacun mangea une pomme ; ܟܘܼܕ ܡܸܢܵܢ ܝܵܠ ܙܥܘܿܪܹܐ ܡܸܢ ܐܝܼܕܵܐ ܝܲܒܼܸܠ݇ܚ. ܝܵܠܵܐ ܘ ܒܪܵܬܵܐ : chacun de nous a perdu un enfant, garçon ou fille ;
Dialect :Zakho, NENA, Al Qosh

Cf. ܟܠ, ܟܘܼܕ ܓܲܗܵܐ