Eastern Syriac :ܟܘܼܪܝܼܣܵܐ
Western Syriac :ܟܽܘܪܺܝܣܳܐ
Eastern phonetic :ku: ' ri: sa:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :the foal of an ass , the young of a donkey ;
French :un ânon , le petit d'un âne ;
Dialect :Tkhuma

See also : ܚܡܵܪܵܐ