Eastern Syriac :ܓܹܠܦܵܐ
Western Syriac :ܓܶܠܦܳܐ
Eastern phonetic :' gi:l pa:
Category :noun
[Animals → Birds]
English :a wing ;
French :une aile ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܐܸܒ݂ܪܵܐ, ܟܸܢܦܵܐ, ܓܸܦܵܐ, ܓܸܠܦܵܢܵܐ, ܓܘܼܠܦܵܐ, ܦܲܪܦܠܘܼܛܵܐ

Source : Oraham