Eastern Syriac :ܡܲܪܟܒ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܪܟܒ݂ܳܢܳܐ
Eastern phonetic :mer ' kwa: na:
Category :noun
[Army → Military]
English :a charioteer , a chariot-driver , an auriga ;
French :un conducteur de char , un aurige ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܟܵܒ݂ܵܐ, ܡܲܪܟܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܲܪܟܒ݂ܵܐ

See also : ܗܲܢܝܘܼܟܵܐ