Eastern Syriac :ܟܲܠܩܝܼܕ݂ܘܿܢ
Western Syriac :ܟܰܠܩܺܝܕ݂ܽܘܢ
Eastern phonetic :kal ' qi: dhun
Category :proper noun
[Humanities → Geography]
English :Chalcedon ;
French :Calcédoine ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܟܲܠܩܝܼܕ݂ܘܿܢܵܝܵܐ