Eastern Syriac :ܟ̰ܸܡܛܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܟ̰ܶܡܛܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :tšim ' ṭi: tha:
Category :noun
[Transport]
English :1) a wallet ; 2) a bag ;
French :1) un portefeuille , un porte-documents; 2) un sac ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܩܲܦܬܸܪܓ݂ܵܐ, ܚܵܫܵܐ, ܟܝܼܣܬܵܐ, ܟܸܣܵܐ, ܟܸܣܬܵܐ, ܡܙܝܼܕܵܐ, ܬܵܘܪܒܵܐ, ܓ̰ܘܵܠܵܐ, ܬܝܼܪܟܵܫ, ܬܲܪܟܝܼܫ, ܟܘܼܪܵܣܬܵܐ, ܓܘܼܠܵܩܵܐ, ܬܲܪܡܵܠܵܐ