Eastern Syriac :ܚܲܒܘܼܫܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ
Western Syriac :ܚܰܒܽܘܫܬܳܐ ܕܦܳܬܳܐ
Eastern phonetic :ḥa ' bu:š ta:d ' pa: ta:
Category :noun
[Human → Body]
English :a cheek ;
French :une joue ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܲܒܘܼܫܵܐ, ܦܲܐܬ݂ܵܐ

See also : ܝܲܠܡܵܐ, ܦܲܟܵܐ, ܨܵܨܵܐ