Eastern Syriac :ܟ̰ܸܢܓܸܪܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܟ̰ܶܢܓܶܪܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :tšin gi ' ra:n ta:
Category :adjective
[Clothing]
English :feminine of ܟ̰ܸܢܓܸܪܵܢܵܐ : in rags , in tatters , a woman in rags and tatters (?) ;
French :féminin de ܟ̰ܸܢܓܸܪܵܢܵܐ : en haillons , en guenilles , en loques , une loqueteuse (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟ̰ܸܢܓܸܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܟ̰ܲܢܓܸܪ, ܟ̰ܸܢܓܸܪ