Eastern Syriac :ܟܲܣܪܵܘܵܢ
Western Syriac :ܟܰܣܪܳܘܳܢ
Eastern phonetic :kas ra: wa:n
Category :noun
[Clothing]
English :a large turban ;
French :un grand turban ;
Dialect :Eastern Syriac

ܟ݂ܲܣܕܵܘܵܢ / ḥas ' ra: wa:n (?)

ܟ݂ܲܣܕܵܘܵܢ / ḥas ' ra: wa:n (?)