Eastern Syriac :ܟܪ̈ܝܼܬ݂ܵܝܹܐ
Western Syriac :ܟܪ̈ܺܝܬ݂ܳܝܶܐ
Eastern phonetic :kri: ' tha: yi:
Category :noun
[Human being]
English :2 Samuel : 20, 23 : the Cherethites , David's bodyguards ;
French :2 Samuel : 20, 23 : les Kéréthiens , gardes du corps de David ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܟܲܪܝܲܬ݂

See also : ܦܠܝܬ݂ܵܝܹ̈ܐ