Eastern Syriac :ܟܵܫܓ݂ܵܪ
Western Syriac :ܟܳܫܓ݂ܳܪ
Eastern phonetic :' kaš gha:r
Category :proper noun
[Humanities → Geography]
English :a city in Chinese Turkestan : Kashghar ;
French :ville du Turkestan chinois : Kashghar ;
Dialect :Classical Syriac