Eastern Syriac :ܟܵܬܝܼܡ
Western Syriac :ܟܳܬܺܝܡ
Eastern phonetic :' ka: ti:m
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Numbers : 24, 24 : Kittim / Chittim ;
French :Nombres : 24, 24 : Kittim ;
Dialect :Classical Syriac

Variants : ܟܹܬܵܝܹ̈ܐ, ܟܸܬܝܼܡ

Peshitta : ܟܹܬܵܝܹ̈ܐ

Peshitta : ܟܹܬܵܝܹ̈ܐ