Eastern Syriac :ܠܵܐ ܪܘܼܚܵܡܵܐ
Western Syriac :ܠܳܐ ܪܽܘܚܳܡܳܐ
Eastern phonetic :la: ' ru: ḥa: ma:
Category :proper noun
[Human being]
English :Hoshea : 1, 6 : Lo Ruhama ;
French :Osée : 1, 6 : Lo Ruchama ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܠܵܐ ܐܸܬ݂ܪܲܚܡܲܬܸ

Peshitta : ܠܵܐ ܐܸܬ݂ܪܲܚܡܲܬܸ

Peshitta : ܠܵܐ ܐܸܬ݂ܪܲܚܡܲܬܸ