Eastern Syriac :ܠܸܓ݂ܵܡܵܐ
Western Syriac :ܠܶܓ݂ܳܡܳܐ
Eastern phonetic :li ' gha: ma:
Category :noun
[Transport]
Dialect :Al Qosh, Ashita

ܠܘܼܓ݂ܡܵܐ

Akkadian : appatu / katappû / pugudātu / katappû / malūṭu / rappu : a bridle ; makṣāru : a bridle-bit

akkadien : appatu / katappû / pugudātu / katappû / malūṭu / rappu : une bride , une rêne ; makṣāru : un mors