Eastern Syriac :ܠܲܓܢܵܐ
Western Syriac :ܠܰܓܢܳܐ
Eastern phonetic :' lag na:
Category :noun
English :a ewer , a jug ;
French :une aiguière , un broc ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܵܓܵܢ, ܠܲܩܢܵܐ

Variants : ܠܓܝܼܢܵܐ

this word is of Greek / Latin origin

mot d'origine grecque / latine