Eastern Syriac :ܠܵܕܝܼܩܵܝܵܐ
Western Syriac :ܠܳܕܺܝܩܳܝܳܐ
Eastern phonetic :la: di: ' qa: ia:
Category :noun
[Human being]
English :a Laodicean ;
French :un Laodicéen ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܠܵܐܕܝܼܩܝܼܵܐ