Eastern Syriac :ܠܗܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܠܗܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :l ' hé ta:
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :combustion ;
French :la combustion ;
Dialect :NENA, Al Qosh

Cf. ܠܵܗܝܵܐ

See also : ܩܝܵܕܬܵܐ, ܠܒ݂ܵܚܬܵܐ

Urmiah : ܠܵܗ݇ܝܬܵܐ : [' lé ta:]

Ourmia : ܠܵܗ݇ܝܬܵܐ : [' lé ta:]

Source : Maclean, Tobia Gewargis