Eastern Syriac :ܠܵܗܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܠܳܗܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :la: ' ha:n ta:
Category :adjective
[Science → Physical sciences]
English :feminine of ܠܵܗܵܢܵܐ : bright , flaming , afire / alight / ablaze , in flames ;
French :féminin de ܠܵܗܵܢܵܐ : claire , flamboyante , en feu , en flammes , enflammée , ardente ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܲܠܗܸܒ݂, ܫܲܠܗܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ, ܠܵܗܸܐ, ܠܵܗܵܢܵܐ, ܠܵܗܵܢܬܵܐ, ܠܵܗܵܐ