Eastern Syriac :ܠܹܘܒܲܪܛܝܼܢܘܿ
Western Syriac :ܠܶܘܒܰܪܛܺܝܢܽܘ
Eastern phonetic :liu: ber ' ṭi: nu:
Category :proper noun
[Human being]
English :Acts : 6, 9 : Libertines ;
French :Actes : 6, 9 : les Affranchis ;
Dialect :Classical Syriac

this word sounds of Latin origin

ce nom semble d'origine latine