Eastern Syriac :ܠܘܼܕܝܼܵܐ
Western Syriac :ܠܽܘܕܺܝܳܐ
Eastern phonetic :lu: ' di: ia:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Acts : 16, 14 : Lydia ;
French :Actes : 16, 14 : la Lydie ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܠܘܼܕܝܼܵܐ, ܠܘܿܕ