Eastern Syriac :ܠܘܼܠܝܼܦܵܪ
Western Syriac :ܠܽܘܠܺܝܦܳܪ
Eastern phonetic :lu: ' li: par
Category :proper noun
[Human being]
English :a woman's first name of Azeri / Turkish origin
French :prénom féminin d'origine azérie / turque
Dialect :Eastern Syriac