Eastern Syriac :ܠܘܼܩܝܼܘܿܣ
Western Syriac :ܠܽܘܩܺܝܽܘܣ
Eastern phonetic :lu: ' qi: iu:s
Category :proper noun
[Human being]
English :Acts : 14, 6 : Lucius ;
French :Actes : 14, 6 : Lucius ;
Dialect :Classical Syriac