Eastern Syriac :ܠܵܪܸܣܬܵܢ
Western Syriac :ܠܳܪܶܣܬܳܢ
Eastern phonetic :la: ' ris ta:n
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :an Iranian province : Laristan ;
French :province d'Iran : le Laristan ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܵܪ