Eastern Syriac :ܨܸܢܘܼܪܬܵܐ
Western Syriac :ܨܶܢܽܘܪܬܳܐ
Eastern phonetic :ṣi ' nu:r ta:
Category :noun
[Sport → Hunting]
English :1) the top of a distaff ; 2) as Classical Syriac ܨܲܢܘܼܪܬܵܐ : a fish-hook ;
French :1) le haut d'une quenouille ; 2) comme syriaque classique ܨܲܢܘܼܪܬܵܐ : un hameçon ;
Dialect :NENA

Cf. ܨܸܢܵܪܬܵܐ, ܨܸܢܵܪܵܐ

See also : ܒܘܼܓܵܐ