Eastern Syriac :ܕܘܿܪ
Western Syriac :ܕܽܘܪ
Eastern phonetic :' do:r
Category :adverb
[Humanities → Geography]
English :round ; ܕܘܿܪ ܘܡܵܕܘܿܪ : round and round ; ܕܘܿܪ ܕ : preposition : round / around ;
French :qui tourne ; ܕܘܿܪ ܘܡܵܕܘܿܪ : qui tourne en rond , qui n'arrête pas de tourner ; ܕܘܿܪ ܕ : autour de ;
Dialect :Eastern Syriac