Eastern Syriac :ܐܸܬ݂ܕܲܝܘܲܢ
Western Syriac :ܐܶܬ݂ܕܰܝܘܰܢ
Eastern phonetic :ith ' dé wan
Category :verb
[Religion → Magic]
English :to be possessed , to be berserk (?) ;
French :être possédé , être en transe (?) , être fou furieux (?) ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܕܲܝܘܸܢ