Eastern Syriac :ܐܲܟ݂ܘܵܬ݂ܹܗ
Western Syriac :ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ
Eastern phonetic :aḥ ' wa: thi: / aḥ ' wa: thé
English :like him (?) ;
French :comme lui (?) ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܕܐܲܝܟ݂, ܡܲܐܝܟ݂, ܐܲܝܟ݂, ܡܸܟ݂ܘܵܬܹܗ ܕ

Variants : ܡܘܼܟ݂ܘܵܬ݂ܹܐ