Eastern Syriac :ܡܸܟ݂ܘܵܬܹܗ ܕ
Western Syriac :ܡܶܟ݂ܘܳܬܶܗ ܕ
Eastern phonetic :mi ' ḥwa: tih d
Category :adverb
English :like him (?) / same as him (?) ;
French :comme lui (?) / pareil que lui (?) ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܐܲܝܟ݂, ܟ݂ܘܵܬ݂ܹܗ, ܐܲܟ݂ܘܵܬ݂ܹܗ

Variants : ܡܸܟ݂ ܟ݂ܘܵܬܹܗ ܕ

Maclean

Maclean