Eastern Syriac :ܡܲܟ̰ܡܹܐ
Western Syriac :ܡܰܟ̰ܡܶܐ
Eastern phonetic :' matš mi:
Category :verb
English :causative of ܟ̰ܵܡܹܐ / ܟ̰ܵܡܸܗ : fire, light : to put out , to extinguish , person : to cause to die / to kill ;
French :causatif de ܟ̰ܵܡܹܐ / ܟ̰ܵܡܸܗ : feu, lumière ... : éteindre / étouffer , personne ... : faire mourir / tuer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܟ̰ܡܸܥܵܢܵܐ, ܡܲܟ̰ܡܵܥܝܬܵܐ, ܡܲܟ̰ܡܸܥ, ܡܲܟ̰ܡܘܼܥܹܐ, ܡܲܟ̰ܡܸܗ, ܡܲܟ̰ܡܘܼܗܹܐ

Source : Maclean