Eastern Syriac :ܡܣܲܪܗܸܒ݂
Western Syriac :ܡܣܰܪܗܶܒ݂
Root :ܪܗܒ
Eastern phonetic :(m) ' ser hiw
Category :verb
[Time]
English :to hasten ;
French :hâter , précipiter , accélérer / faire aller plus vite ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܪܗܒ, ܪܲܗܝܼܒ݂ܵܐ, ܪܘܼܗܒܵܢܵܐ, ܡܲܪܗܸܒ݂, ܡܲܪܗܒ݂ܵܢܵܐ