Eastern Syriac :ܦܝܘܼܟ̰ܵܐ
Western Syriac :ܦܝܽܘܟ̰ܳܐ
Eastern phonetic :' piu: tša:
Category :noun
[Human → Body]
English :the palm of the hand ;
French :la paume de main ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܦܵܐܸܟܵ, ܦܵܐܸܟܵ, ܦܲܟܵܐ

See also : ܚܘܼܦܢܵܐ, ܟܲܦܵܐ, ܠܲܦܵܐ, ܟܲܦܬܵܐ, ܠܲܚܬܵܐ, ܒܪܵܬ݇ ܐܝܼܕ݂ܵܐ, ܟܢܘܼܢܬܵܐ, ܠܲܥܬܵܐ

Source : Maclean