Eastern Syriac :ܩܲܦܵܙܬܵܐ
Western Syriac :ܩܰܦܳܙܬܳܐ
Eastern phonetic :qa ' paz ta:
Category :noun
[Sport → Hunting]
English :a cage ; ܩܲܦܵܙܬܵܐ ܕܪܹܫܵܐ : the crown of the head ;
French :une cage ; ܩܲܦܵܙܬܵܐ ܕܪܹܫܵܐ : le sommet du crâne , la couronne de la tête ,
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܠܘܼܒܝܵܐ, ܩܲܦܵܣ, ܩܲܦܵܙ, ܩܦܵܣܵܐ, ܡܩܵܦܸܣ, ܩܲܦܣܵܐ

Akkadian bēt esēri / nābartu / quppu : a cage

akkadien bēt esēri / nābartu / quppu : une cage