Eastern Syriac :ܡܲܪܒܵܚ
Western Syriac :ܡܰܪܒܳܚ
Eastern phonetic :' mer ba:ḥ
Category :noun
[Animals → Wild]
English :a den , a lair , a cave ;
French :une tanière , une antre , un grotte ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܫܩܝܼܦܵܐ, ܙܵܓ݂ܵܪܵܐ, ܓܸܦܵܐ, ܒܘܼܝܵܐ, ܕܵܩܢܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܥܲܪܬܵܐ, ܩܸܢܵܢܹ̈ܐ, ܩܸܢܵܐ

Maclean

Maclean