Eastern Syriac :ܡܵܪܝ ܒܗ݇ܝܼܫܘܿܥ
Western Syriac :ܡܳܪܝ ܒܗ݇ܺܝܫܽܘܥ
Eastern phonetic :' ma:r ' bi: šu:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Mar Bishu an Assyrian village from Tiari ;
French :Mar Bichou village assyrien de la tribu Tiari ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܵܪܵܐ, ܡܵܪܬ݂ܵܐ, ܡܵܪܲܢ, ܡܵܪܵܐ, ܡܵܪܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܵܪܬܝܼ, ܡܵܪܝܵܐ, ܡܵܪܝ