Eastern Syriac :ܢܸܫܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܢܶܫܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :ni ' šu: ta:
Category :noun
[Human being]
English :feminity , womanhood ;
French :la féminité ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܢܲܩܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܢܸܩܒܬ݂ܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܢܸܩܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܢܸܩܒ݂ܵܝܘܼܬܵܐ

to be distinguished from ܢܵܫܘܼܬܵܐ

ne pas confondre avec ܢܵܫܘܼܬܵܐ

Source : Yoab Benjamin