Eastern Syriac :ܢܸܓ݂ܓ̰ܵܐ
Western Syriac :ܢܶܓ݂ܓ̰ܳܐ
Eastern phonetic :' nigh dja:
Category :noun
[Animals → Insects]
English :1) a sting ; 2) adverb = ܢܸܓܪܵܐ : a very little , a mite ;
French :1) un dard , une piqûre de dard (?) ; 2) adverbe = ܢܸܓܪܵܐ : très peu , un rien du tout , un grain / un brin / un tantinet ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܵܓ݂ܘܿܓ̰ܵܐ