Eastern Syriac :ܢܸܗܝܵܐ
Western Syriac :ܢܶܗܝܳܐ
Eastern phonetic :' ni: hia:
Category :noun
[Human → Speech]
English :1) groaning / moaning ; 2) disapproval, impatience ... : groaning (?) / grumping (?) / grouching (?) / complaining (?) ;
French :1) un gémissement , un vagissement , une plainte / un râle ; 2) désapprobation, impatience ... : un grognement (?) / un ronchonnement (?) ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܡܲܢܗܹܐ, ܢܵܗܝܵܐ, ܢܸܗܝܵܐ, ܢܵܗܹܐ