Eastern Syriac :ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܐܰܪܕܶܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ar di ' ḥlu: tha:
Category :noun
[Science]
English :engineering ;
French :l'ingénierie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܲܪܕܲܟ݂ܠܵܢܵܝܵܐ, ܐܪܕܲܟ݂ܠܘܼܬܵܐ, ܐܲܪܕܲܟ݂ܠܵܐ, ܡܲܚܵܪܐ, ܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܵܐ

See also : ܡܲܚܵܪܐ, ܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܵܐ

Lishani

Lishani