Eastern Syriac :ܢܵܙܠܘܼ
Western Syriac :ܢܳܙܠܽܘ
Eastern phonetic :' na:z lu:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :1) ܢܵܙܠܘܼ ܟ̰ܵܝ : the name of a river in the Urmiah plain ; 2) a woman's name ;
French :1) ܢܵܙܠܘܼ ܟ̰ܵܝ : nom d'un fleuve dans la plaine d'Ourmia ; 2) prénom féminin ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܟ̰ܵܝ