Eastern Syriac :ܢܝܼܢܘܿܣ
Western Syriac :ܢܺܝܢܽܘܣ
Eastern phonetic :' ni: nu:s
Category :proper noun
[Human being]
English :king of Assyria : Ninus ;
French :roi d'Assyrie : Ninus ;
Dialect :Classical Syriac