Eastern Syriac :ܢܝܼܩܵܕܹܡܘܿܣ
Western Syriac :ܢܺܝܩܳܕܶܡܽܘܣ
Eastern phonetic :ni: qa: ' di: mu:s
Category :proper noun
[Human being]
English :John : 3, 1 : Nicodemus ;
French :Jean : 3, 1 : Nicodème ;
Dialect :Classical Syriac