Eastern Syriac :ܢܝܼܩܠܝܼ̈ܛܘܿ
Western Syriac :ܢܺܝܩܠܺܝ̈ܛܽܘ
Eastern phonetic :ni ' qli: ṭu:
Category :noun
[Human being]
English :Revelation : 2, 6 : the Nicolaitans ;
French :Apocalypse : 2, 6 : les Nicolaïtes ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܝܼܩܵܠܹܐܘܿܣ