Eastern Syriac :ܢܵܬܸܒ݂
Western Syriac :ܢܳܬܶܒ݂
Eastern phonetic :' na: tiw
Category :verb
English :to take away (?) ;
French :emmener (?) / prendre avec soi (?) ;
Dialect :Al Qosh