Eastern Syriac :ܢܵܬ݂ܢܵܝܹ̈ܐ
Western Syriac :ܢܳܬ݂ܢܳܝܶ̈ܐ
Eastern phonetic :nath ' na: yi:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Ezra : 2, 43 : the Nethinims ;
French :Esdras : 2, 43 : les Néthiniens ;
Dialect :Classical Syriac