Eastern Syriac :ܕܸܥܬܵܐ ܕܩܹܪ̈ܵܛܹܐ
Western Syriac :ܕܶܥܬܳܐ ܕܩܶܪ̈ܳܛܶܐ
Eastern phonetic :' di: ta:d qi: ' ra: ṭi:
Category :noun
[Country → Trees]
English :an acacia ;
French :un acacia ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܩܵܡܘܿܙܵܐ ܐܘܼܟܵܡܵܐ, ܫܸܛܝܼܡ, ܐܸܫܟܲܪܥܵܐ, ܥܲܪܩܵܐ, ܩܲܩܘܼܠ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin