Eastern Syriac :ܣܵܛܵܢܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܣܳܛܳܢܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :sa: ṭa: ' ni: tha:
Category :noun
[Religion]
English :a she-devil , a demoness ;
French :une démone , une diablesse ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܣܵܛܵܢܵܐ, ܣܵܛܹܐ, ܣܵܛܵܢܬܵܐ, ܣܵܛܵܢܵܝܵܐ

See also : ܠܸܠܝܼܬ݂ܵܐ